Privatni časovi solfedo

Filters
10 profesora
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu / Dirigovanje  
PRVI GLAS Srbije u kategoriji tradicionalne muzike 2018. godine 

Privatni časovi:...
Vidi profil
On-Line

Diplomirani Muzički pedagog sa dugogodišnjim radnim iskustvom.  Časove solfedja  i klavira,prilagođavam svakom učeniku i pronalazim adekvatnu metodu kojom uspešno savladavamo...

Vidi profil
On-Line
Master muzički umetnik- flautista. Završene master studije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u klasi prof. mr Sakiba Lačevića. Saradnja i usavršavanje kod prof. mr Mateja Zupan,...
Vidi profil
On-Line