Politika privatnosti

Adorable Corporation (Adorable, Inc), 8 The Green, Ste A, 19901 Dover, Delaware, USA vlasnik je domena privatni-casovi.net i kompanija je odgovorna za sajt kao i bezbednost i sigurnost podataka članova sajta.Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Adorable, Inc. primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.Adorable, Inc. će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Adorable, Inc. će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Adorable, Inc. Ukoliko Adorable, Inc. odluči da promeni ovu politiku, Adorable, Inc. će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši korisnici, bili svesni koje lične podatke Adorable, Inc. obrađuje, kako ih Adorable, Inc. koristi i pod kojim okolnostima ih Adorable, Inc. otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Adorable, Inc. odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Adorable, Inc. će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.privatni-casovi.net obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

Adorable, Inc. će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Adorable, Inc. je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Adorable, Inc. je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje. Adorable, Inc. nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, Adorable, Inc. će preduzeti razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka i obavestiti korisnike čiji su podaci kompromitovani.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada Adorable, Inc. prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Adorable, Inc.

Nadzor/Primena

Adorable, Inc. ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Adorable, Inc.. Adorable, Inc.-ov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Adorable, Inc. možete kontaktirati na e-meil adresi: politikaprivatnosti@privatnicasovi.net Po pitanju ličnih podataka Adorable, Inc. sarađuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti

Adorable, Inc. može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost Adorable, Inc., njegovih korisnika i javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima

Adorable, Inc. može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste Adorable, Inc.ov softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Međutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.Naš softver može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Adorable, Inc. nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Privatnost dece

Adorable, Inc. se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. Adorable, Inc. ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i Adorable, Inc. ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina, već na njihove roditelje ili staratelje.