Privatni časovi iz nemackog jezika Beograd

Filters
67 profesora
60
1200.0

Nastavnik sam sa 13 godina iskustva u radu sa decom i odraslima. Držim privatne časove nemačkog i engleskog jezika u mojoj učionici ili preko skypa. Uspešno pomažem deci pri savladavanju škols...

Vidi profil

Studirao na pravnom fakultetu u Austriji (Beču), sa radnim iskustvom u Austriji. Višegodišnje iskustvo držanja časova nemačkog u Beču i Beogradu. Posedujem diplome ÖSD-a i Goethe-a. Znanje nem...

Vidi profil
60
1200.0

Držim privatne časove nemačkog jezika preko skypa i uživo odraslima i školskoj deci. Pripremam lekare, medicinske radnike, studente medicine i druge polaznike za ispite iz nemačkog jezika na Gete i...

Vidi profil