Privatni časovi etno pevanje

Filters
2 profesora
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu / Dirigovanje  
PRVI GLAS Srbije u kategoriji tradicionalne muzike 2018. godine 

Privatni časovi:...
Vidi profil
On-Line
45
600.0
Zavrsene master studije na odseku za solfedjo, devet godina radnog iskustva u OMS kao nastavnik solfedja i klavira. 15 godina aktivnog javnog nastupa kao pevacica popularne, rock i jazz...
Vidi profil
On-Line