Privatni časovi statistika

Filters
7 profesora
Obrazovanje :
matematičar
Statistika, aktuarska i finansijska matematika
Matematički fakultet
Univerziteta u Beogradu

Značajno iskustvo u nastavi i podučavanju po Cambridge...
Vidi profil
On-Line
Profesor ekonomske grupe predmeta 
Vidi profil
On-Line
Dipl ecc, smer statistika. Dvadeset godina iskustva u nastavi statistike, profesorka statistike. Autor zbirke zadataka za srednju skolu, recenzent udzbenika. Matematika za osnovnu...
Vidi profil
On-Line