Privatni časovi statistika

Filters
4 profesora
Dipl ecc, smer statistika. Dvadeset godina iskustva u nastavi, profesorka statistike. Autor zbirke zadataka za srednju skolu, recenzent udzbenika.
Vidi profil
On-Line
Profesor Ekonomske grupe predmeta, spec za marketing
Vidi profil
On-Line
Matematičar 
Statistika, aktuarska i finansijska matematika
Matematički fakultet
Univerziteta u Beogradu
Vidi profil
On-Line