Privatni časovi pravne nauke

Filters
1 profesor
Diplomrala 2013. godine na Pravnom fakultetu Unverziteta u Beogradu, na pravosudno-upravnom smeru, sa prosečnom ocenom 8,45. 

Uspešno odbranila završni master rad juna 2016....
Vidi profil
On-Line