Privatni časovi pedagogija

Filters
4 profesora
Diplomorani pedagog. Ucitelj deci od (svi predmeti) 4 do 14 godina, najvise rada od prvog do cetvrtog razreda.Profesor engleskog jezika od 4 do 14 godina. U edukaciji za psihoterapeuta,pravac...
Vidi profil
On-Line
60
1500.0
Diplomirani pedagog Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Zaposlena kao stručni saradnik - pedagog u osnovnoj školi u Beogradu. 14 godina radnog iskustva u radu sa učenicima,...
Vidi profil
Savetodavni rad sa učenicima I njihovim roditeljima u oblasti podrške u učenju, vršnjačkih odnosa, prevazilaženja razvojnih poteškoća dece školskog uzrasta, pripreme za polazak u školu, efikasnih...
Vidi profil