Privatni časovi osnove elektrotehnike

Filters
7 profesora

Privatni časovi fizike i matematike

  • PRIPREMA ZA KONTROLNI, ODGOVARANJE I PRIJEMNI ISPIT
  • PRIPREMA ZA KOLOKVIJUM, PISMENI I USMENI...
Vidi profil
On-Line
45
1200.0
Radim preko 30 godina kao profesor elektrotehničke grupe predmeta u srednjim školama. Držim on line časove iz Osnova elektrotehnike, odnosno Elektrotehnike za srednje škole, teoriju i zadatke....
Vidi profil
On-Line
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (smer energetika), drži časove matematike,
elektrotehnike i fizike za sve uzraste.
Priprema za kontrolne i pismene zadatke, priprema ispita....
Vidi profil
On-Line