Privatni časovi osnove elektrotehnike

Filters
6 profesora

Privatni časovi fizike i matematike

  • PRIPREMA ZA KONTROLNI, ODGOVARANJE I PRIJEMNI ISPIT
  • PRIPREMA ZA KOLOKVIJUM, PISMENI I USMENI...
Vidi profil
On-Line
Master inženjer elektrotehnike i računarstva sa višegodišnjim iskustvom u držanju privatnih časova. Postoji mogućnost za držanje časova u trajanju od 60 minuta, kao i za držanje časova u grupi...
Vidi profil
On-Line
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (smer energetika), drži časove matematike,
elektrotehnike i fizike za sve uzraste.
Priprema za kontrolne i pismene zadatke, priprema ispita....
Vidi profil
On-Line