Privatni časovi nacionalne ekonomije

Filters
3 profesora
Profesor Ekonomske grupe predmeta, spec za marketing
Vidi profil
On-Line
Diplomirani sam ekonomista na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nisu, sa iskustvom drzanja casova djacima i studentima. Pored toga vrsim prevode tekstova i radova sa engleskog na srpski,...
Vidi profil
On-Line
60
600.0
Diplomirani ekonomista Ekonomski Fakultet u Novom Sadu-departman za finansije, bankarstvo i osiguranje

Asistent na Fakultetu za inzenjerski menazment i ekonomiju u Novom...
Vidi profil
On-Line