Privatni časovi muzicka kultura

Filters
3 profesora
Muzička Akademija, Master teoretičar umetnosti - muzički pedagog

- višegodišnje držanje privatnih časova za osnovce i srednjoškolce iz predmeta: teorija muzike, solfedjo,...
Vidi profil
On-Line
Profesor ruskog jezika. Pored toga imam niz godina iskustva, držala sam kurseve, kao što još uvek i držim. Radim u školi stranih jezika, kao i privatni casove. Pored toga, meni ruski jezik je...
Vidi profil
On-Line
60
1000.0
Master učiteljica, u radnom sam odnosu, i držim privatne časove učenicima uzrasta od 1. do 4.razreda. Pomažem oko učenja novog gradiva, opismenjavanja, oko izrade domaćih zadataka i...
Vidi profil