Privatni časovi muzicka kultura

Filters
2 profesora
Muzička Akademija, Master teoretičar umetnosti - muzički pedagog

- višegodišnje držanje privatnih časova za osnovce i srednjoškolce iz predmeta: teorija muzike, solfedjo,...
Vidi profil
On-Line
Profesor ruskog jezika. Radila sam četiri godine u osnovnoj školi (peti po osmi). Trenutno radim već tri godine u jednoj srednjoj školi. Pored toga imam niz godina iskustva, držala sam...
Vidi profil
On-Line