Privatni časovi matematicka analiza

Filters
8 profesora

Privatni časovi fizike i matematike

  • PRIPREMA ZA KONTROLNI, ODGOVARANJE I PRIJEMNI ISPIT
  • PRIPREMA ZA KOLOKVIJUM, PISMENI I USMENI...
Vidi profil
On-Line
Cilj mi je da učenici i studenti na mojim časovima osveste ideje i raznolikost pristupa jednom matematičkom problemu.
To se pamti, šabloni i formule...
Vidi profil
On-Line
Na Matematičkom fakultetu u Beogradu završila sam osnovne, master i doktorske studije na smeru Numerička matematika i optimizacija. Iz oblasti Numeričke matematike i optimizacije imam...
Vidi profil
On-Line