Privatni časovi marketing

Filters
3 profesora
Uz zanimljiva, interaktivna predavanja pomažem djacima da  steknu znanja iz ekonomskih predmeta i visoke ocene iz stručnih ekonomskih predmeta. Uz obostrani trud teorija nije suva i...
Vidi profil
On-Line
60
1000.0
Vidi profil
On-Line
Diplomirala sam ekonomiju sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nisu. Posedujem iskustvo drzanja casova djacima i studentima. Pored toga vrsim prevode tekstova i radova sa engleskog na...
Vidi profil
On-Line