Privatni časovi logoped

Filters
4 profesora
Diplomirani defektolog--master logoped 
sa višegodišnjim iskustvom. 

Sertifikat-"Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i...
Vidi profil
On-Line
45
1500.0
Master Logoped 
Individualni logopedski tretmani, korekcija izgovora glasova, glasovna stimulacija, rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta
Vidi profil
On-Line
Iskustvo u radu sa prakse u specijalnoj školi (OŠ Boško Buha) i u dva logopedska kabineta (Logopedilište, Slovo i Reč) -rad sa decom različitih uzrasta na korekciji...
Vidi profil
On-Line