Privatni časovi likovna kultura

Filters
2 profesora
60
900.0
Milica Vesić završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. U zvanju je master likovnog umetnika. Poseduje znanje iz likovnog i vizuelnog domena, istorije umetnosti, kao i oblasti...
Vidi profil
On-Line
Diplome:
Srednja medicinska škola "Beograd", usmerenje pedagoškog tipa, medicinska-sestra vaspitač.
Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, usmerenje profesor razredne...
Vidi profil
On-Line