Privatni časovi lektura i korektura

Filters
2 profesora
B  I  O  G  R  A  F  I  J  A

 

Rođena sam 11.12.1977. u Beogradu.
Završila sam osnovne studije...
Vidi profil
On-Line
Obrazovana na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 
(smer: srpska književnost i jezik sa komparatistikom).
Posvećenost i strpljenje. 
Veliko iskustvo u radu sa decom...
Vidi profil
On-Line