Privatni časovi lektura i korektura

Filters
2 profesora
Doktorantkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, dobitnica sam jugoslovenske nagrade za poeziju, književnica. Bavim se lekturom i korekturom. 
Pružam pomoć svim školskim uzrastima iz...
Vidi profil
On-Line
Obrazovana na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 
(smer: srpska književnost i jezik sa komparatistikom).
Posvećenost i strpljenje. 
Veliko iskustvo u radu sa decom...
Vidi profil
On-Line