Privatni časovi korekcija nezeljenih modela ponasanja

Filters
2 profesora
45
1000.0
Diplomirani sam defektolog, master oligofrenolog sa polozenim strucnim ispitom iz oblasti rada u zdravstvu. Reedukator psihomotorike. Psihoterapeut pod supervizijom iz sistemske porodicne...
Vidi profil
On-Line
60
1000.0
Diplomirani psiholog; iskustvo stečeno u radu sa decom, adolescentima i studentima.
Psihoterapeut sistemske porodične terapije
Vidi profil
On-Line