Privatni časovi hemije

Filters
109 profesora
*Diplomirala sam hemiju na PMF-u 1991.god. 

*Privatne časove drzim preko 15 godina, na moje lično zadovoljstvo i zadovoljstvo mnogobrojnih osnovaca i...
Vidi profil
On-Line
Doktor hemijskih nauka. Osnovne, master i doktorske studije završene na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vodim laboratorijske vežbe iz nekoliko predmeta na Hemijskom kao i na...
Vidi profil
On-Line
Rođena 1981. godine. Doktor fizikohemijskih nauka, istraživač u Institutu Vinča, višegodišnje iskustvo u držanju časova hemije osnovcima i srednjoškolcima. Pripremna nastava za polaganje...
Vidi profil
On-Line