Privatni časovi harmonija

Filters
3 profesora
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu / Dirigovanje  
PRVI GLAS Srbije u kategoriji tradicionalne muzike 2018. godine 

Privatni časovi:...
Vidi profil
On-Line
Diplomirani solo pevač i teoretičar, dugogodišnje iskustvo na sceni i kao pedagog
Završen i položen C1 nivo iz nemačkog jezika, dugogodišnje iskustvo i boravak u Nemačkoj

Vidi profil
On-Line
45
600.0
Zavrsene master studije na odseku za solfedjo, devet godina radnog iskustva u OMS kao nastavnik solfedja i klavira. 15 godina aktivnog javnog nastupa kao pevacica popularne, rock i jazz...
Vidi profil
On-Line