Privatni časovi gramatika srpskog jezika

Filters
18 profesora
  • Diplomirani profesor kineskog jezika, Filološki fakultet u Beogradu
  • Master iz Međunarodnih odnosa, Univerzitet Nankai, Narodna Republika Kina
  • Engleski jezik C1 (IELTS...
Vidi profil
On-Line
  • Engleski kroz konverzaciju, projekte, debate
  • Interaktivna nastava, teme prilagođene vašim interesovanjima.
  • Profesor engleskog i srpskog jezika za strance, 9 godina iskustva....
Vidi profil
On-Line
90
1000.0
  • Višegodišnje iskustvo u pripremanju osnovaca za malu maturu.

  • Časovi se prilagođavaju učenicima u zavisnosti od stepena znanja i cilja koji žele da postignu, bilo da se radi...
Vidi profil
On-Line