Privatni časovi flauta

Filters
1 profesor
Master diplome flaute i kamerne muzike na Filološko - umetničkom fakultetu univerziteta u Kragujevcu.

Pored časova flaute obrađujem solfeđo i ostale muzičke predmete. Pored klasike...
Vidi profil
On-Line