Privatni časovi flauta

Filters
2 profesora
Master muzički umetnik- flautista. Završene master studije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u klasi prof. mr Sakiba Lačevića. Saradnja i usavršavanje kod prof. mr Mateja Zupan,...
Vidi profil
On-Line
Master diplome flaute i kamerne muzike na Filološko - umetničkom fakultetu univerziteta u Kragujevcu.

Pored časova flaute obrađujem solfeđo i ostale muzičke predmete. Pored klasike...
Vidi profil
On-Line