Privatni časovi finansijsko racunovodstvo

Filters
3 profesora
  • Profesor ekonomske grupe predmeta, licencirani profesor Ministarstva prosvete;
  • Dipl.ekonomista Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • Jeste li ikada osetili taj...
Vidi profil
On-Line
Profesor ekonomske grupe predmeta 
Vidi profil
On-Line
45
1200.0
Predajem ekonomsku grupu predmeta u srednjoj školi već duži niz godina. Privatnim časovima koje držim, pomogla sam mnogim studentima da polože računovodstvo, statistiku,...
Vidi profil
On-Line