Privatni časovi farmakologija

Filters
3 profesora
45
1000.0
Specijalista medicinske biohemije, više od 10 godina držanja časova iz hemije, biohemije, fiziologije i srodnih predmeta učenicima i studentima. Interaktivan rad sa učenicima ili studentima,...
Vidi profil
On-Line
Po struci sam magistar farmacije, specijalista medicinske toksikologije. Već duže vreme pomažem u izradi akademskih i naučnih radova iz oblasti farmacije i medicine. Od skoro sam počela sa držanjem...
Vidi profil
On-Line
Obrazovanje:
Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu
Gimnazija Svetozar Marković Niš

Iskustvo:
Demonstrator na predmetima: Anatomija, Medicinska Fiziologija i Biohemija
Pet...
Vidi profil
On-Line