Privatni časovi farmakologija

Filters
4 profesora
  • Diplomirani farmaceut univerziteta u Beogradu
  • Profesor farmaceutske grupe predmeta u srednjoj školi, smer farmaceutski tehničar
  • Prethodno dugogodišnje radno iskustvo u...
Vidi profil
On-Line
60
1000.0
Specijalista medicinske biohemije, više od 10 godina iskustva u podučavanju iz hemije, biohemije, fiziologije i srodnih predmeta učenicima srednjih škola i studentima. Interaktivan rad sa...
Vidi profil
On-Line
60
1000.0
Magistar farmacije
Vidi profil
On-Line