Privatni časovi ekonomika preduzeca

Filters
5 profesora
  • Profesor ekonomske grupe predmeta
  • Licencirani profesor Ministarstva prosvete
  • Dipl.ekonomista Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Dugogodišnje iskustvo u...
Vidi profil
On-Line
Profesor Ekonomske grupe predmeta, spec za marketing
Vidi profil
On-Line
Uz zanimljiva, interaktivna predavanja pomažem djacima da  steknu znanja iz ekonomskih predmeta i visoke ocene iz stručnih ekonomskih predmeta. Uz obostrani trud teorija nije suva i...
Vidi profil
On-Line