Privatni časovi defektolog oligofrenolog

Filters
7 profesora
60
700.0
Dugogodišnji rad sa decom sa autizmom, lakom intelektualnom ometenošću i Decom sa poteskoćama u učenju.
Procena (neformalna i formalna). Kontinuirana saradnja sa roditeljima.
Kao majka,...
Vidi profil
On-Line
Defektolog somatoped sa raznolikim iskustvom u radu. 
Rad sa decom sa svim vrstama smetnji i poremecaja kao i sa decom tipicne populacije. 
Savetodavni rad sa...
Vidi profil
On-Line
-Procena i tretman osoba sa ometenošću i Autističnim Spektrom Poremećaja (ASP), uzrasta od rođenja do 15 godina. -Podrška deci sa ometenošću u školi (izrada Individualnog Obrazovnog Plana,...
Vidi profil
On-Line