Privatni časovi biohemija

Filters
4 profesora
Magistar farmacije - medicinske biohemije
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
Časovi za učenike osnovnih i srednjih škola!
Priprema za prijemne...
Vidi profil
On-Line
Doktor hemijskih nauka. Osnovne, master i doktorske studije završene na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vodim laboratorijske vežbe iz nekoliko predmeta na Hemijskom kao i na...
Vidi profil
On-Line
45
1000.0
Profesor-vaspitac
Cilj mi je dá ucenicima pokazem púť za úspešno ucenje , i to hemije, učiti je lako pitajte kako?Srecan púť do novíh znanja!
Sa zadovoljstvom cu vám predstaviti...
Vidi profil
On-Line