Privatni časovi baze podataka

Filters
11 profesora
Završio sam Beogradsku akademiju poslovnih i umetničkih strukovnih studija - https://www.bpa.edu.rs/
Trajanje: 3 godine
Zvanje: Strukovni poslovni...
Vidi profil
On-Line
Predavala sam u srednjoj školi i držala privatne časove studentima. Diplomirala sam Računarske nauke na PMFu u Novom Sadu. Programiranje i matematika su mi zanimljivi i uživam u prenošenju...
Vidi profil
On-Line

Predavač na kursevima za C#, HTML, CSS, JavaScript, SQL i PHP. Bivši direktor i profesor računarstva i informatike u gimnaziji a sada IT inženjer. Master inženjer organizacionih nauka -...
Vidi profil
On-Line